Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    måndag 5 november 2007

    IT-säkerhet    IT-säkerhet är en viktig fråga just nu. Vilka IT-risker finns i samhällskritiska system?

    Inga kommentarer: