Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 30 november 2007

  TV4 Nyhetsmorgon

  Idag var jag på Nyhetsmorgon i TV4 och diskuterade IT-säkerhet.

  Krisberedskapsmyndigheten presenterar idag en delrapport angående Sveriges beredskap mot nätangrepp.

  Inom Moderaterna har vi inlett en diskussion om behovet av att förbättra IT-säkerheten och vi kommer att föra upp det och diskutera i Alliansen.

  I budgetpropositionen framtonas att IT-säkerheten måste förbättras och att Sitic (Sveriges IT-incidentcentrum) förstärks. I budgeten föreslår man även en ny myndighet inom politikområdet Samhällets krisberedskap.

  Regeringen ser över den totala krisberedskapen och en proposition om krishantering kommer i mars.

  Enskilda användare ansvarar själva för skyddet av sina datorer, de bör använda bra antispam- och antivirusskydd.

  Se intervjun via webb-tv!

  Inga kommentarer: