Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    måndag 14 december 2009

    torsdag 3 december 2009

    Budget 2010: Kommunikationer    Trafikutskottet debatterade ikväll budget för 2010. Jag talade om IT: om anslaget till införmationssamhället, om bredbandsstrategin och om behovet av en långsiktig och teknikneutral lagstiftning.