Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    söndag 20 september 2009

    Kyrkoval idag!    Idag är det kyrkoval! Du som är moderat och även medlem i Svenska kyrkan - glöm inte att använda din rösträtt idag.

    Inga kommentarer: