Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 24 september 2009

    Säkra transporter    På ITS-kongressen visas demo av olika IT-system inom transporter. En intressant presentation som jag tittar på gäller säkra transporter av farligt gods.

    Inga kommentarer: