Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 10 december 2008

  "Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten"

  IT är mycket viktig för demokrati och frihet, som jag tog upp i mina motioner i år om e-demokrati och e-legitimation.

  En förebild för mig är Carl Bildt som skriver idag på Aftonbladet:

  "Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.

  Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten."

  Inga kommentarer: