Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 15 december 2008

  IT i budgetdebatten

  Jag deltog i budgetdebatten idag. Temat var självklart IT: informations- och kommunikationsteknik. Jag fokuserade på vikten av IT-säkerhet, robusta kommunikationsnät och behov av att lagstiftningen ska vara tydlig, långsiktigt hållbar och teknikneutral.

  Foto: Nina Larsson.

  Inga kommentarer: