Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 4 december 2008

  Förstärkt upphovsrättsskydd

  Regeringen har idag beslutat om att stärka upphovsrättsskyddet.

  Pressmeddelande från Justitiedepartementet

  Propositionen föreslår att det krävs ett domstolsbeslut för att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Domstolen ska tillämpa proportionalitetsprincipen och se till att den enskildes integritet skyddas.

  Det är inte lätt att hitta den perfekta balansen mellan äganderätt, upphovsrätt och integritet. Därför ska regeringen redan från första dagen titta på hur reglerna tillämpas och utvärdera lagändringarna.

  Inga kommentarer: