Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 1 december 2008

  Uppdatering av LEK

  Det är viktigt med en bra fungerande konkurrens på marknaden för elektroniska tjänster. Regeringen presenterade idag en promemoria med förslag om utvidgning av vem som har rätt att överklaga beslut enligt LEK (lagen om elektronisk kommunikation). Andra förslag innebär bland annat att det särskilda tvistlösningsförfarandet enligt lagen utvidgas och ändring av ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vissa allmänna skyldigheter när det gäller tjänster till slutanvändare.

  Läs hela Promemorian här...

  Inga kommentarer: