Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 5 december 2008

  Transportstyrelsen

  Förra veckan inledde jag debatten i kammaren angående Transportstyrelsen.

  Beslutet att Transportstyrelsen inrättas den 1 januari 2009 fattades av regeringen redan i april i år. Transportstyrelsen bildas genom att verksamheterna vid Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, Vägverkets trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet förs över till den nya myndigheten.

  Ett år senare, den 1 januari 2010, förs även länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik över till den nya myndigheten. Transportstyrelsens verksamhet kommer framför allt att bestå av normgivning, tillsyn och tillståndsgivning inom de fyra transportslagen järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

  Den nya myndigheten bildas för att säkerställa en effektiv och pålitlig tillsyn inom alla trafikslag. Detta innebär bland annat effektivitetsvinster och bättre tillsyn över verksamheter genom att man skapar oberoende mellan den som utöver tillsynen och den verksamhet som ska inspekteras.

  Läs hela anförandet i Kammarens protokoll

  Webb-tv


  Källa: Riksdagsförvaltningen.

  Inga kommentarer: