Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 5 december 2008

  8,3 miljarder kronor från Alliansregeringen för jobb och omställning

  Regeringen satsar 8,3 miljarder kronor för jobb och omställning. Detta omfattar:

  1. förstärkt stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa,
  2. förstärkt stöd för långtidsarbetslösa,
  3. förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux),
  4. förstärkta satsningar på infrastruktur :-)))
  5. förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader (ROT-tjänster).

  Dessutom är budgeten för 2009 enligt EU-kommissionen den mest expansiva i Europa! Ekonomin stimuleras med motsvarande en procent av BNP.

  Inga kommentarer: