Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 10 oktober 2008

  Mina motioner i år

  Nu är den allmänna motionstiden slut och de flesta motionerna är utlagda på riksdagens webbplats.

  Jag fokuserade på IT-frågor, vilket var knepigt eftersom jag sitter i majoritet i trafikutskottet som behandlar IT-politik och man bör inte motionera inom eget utskott…
  Det blev en del IT-relaterade motioner ändå, som kommer att behandlas i andra utskott:
  Motion 2008/09:Fi216 - E-demokrati och e-förvaltning
  Motion 2008/09:Kr292 - Webbakut för unga
  Motion 2008/09:K237 - E-legitimation och e-röstning
  Motion 2008/09:K313 - Spam, cookies och andra temporära Internetfiler
  Motion 2008/09:Sk229 - Förmånsbeskattning av mobiltelefon i tjänst
  Motion 2008/09:T212 - Miljö och IT
  Motion 2008/09:Ub220 - IT i skolan
  Motion 2008/09:Ub221 - IT och lärandet

  Andra motioner som jag har väckt handlar om:
  Avskaffande av lagen om byggnadstillstånd
  Översyn av namnlagen
  Översyn av lagen om byggfelsförsäkring
  Finansiering av public service
  Reklamregler för kommersiella tv-kanaler

  Hela listan med mina motioner samt länkar till texterna finns på riksdagens webbsida.

  Inga kommentarer: