Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 2 oktober 2008

  IT för funktionshindrade

  Nu är det dags för att minska de digitala klyftorna när det gäller funktionshindrade. IT kan - och bör i ännu större utsträckning - användas som ett verktyg i detta arbete.

  Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) ska på uppdrag av regeringen titta närmare på olika initiativ som tas för att minska de digitala klyftorna för personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

  - Det är oerhört viktigt att alla, oavsett ålder, kön, förmåga eller kulturell/etnisk bakgrund ska kunna vara med och forma och utveckla det samhälle vi lever i. Att minska den digitala klyftan som vi har i Sverige idag är en förutsättning för att så ska ske, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i dagens pressmeddelande.

  Inga kommentarer: