Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 16 oktober 2008

  Allmänpolitisk debatt - e-förvaltning

  Jag deltog igår i den allmänpolitiska debatten som pågår i riksdagen. Jag valde att ta upp e-förvaltning. Jag underströk att vi måste utveckla e-förvaltningen och uppdatera lagstiftningen som skapades för pappersbaserad administration.

  Webb-tv
  Anförandet

  Inga kommentarer: