Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 26 november 2008

    E-parliament    Jag deltar i en IT-konferens i Bryssel om e-parliament. Igår satt jag som ordförande på sessionen 'Meeting the information needs of members of parliament'.

    Inga kommentarer: