Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 11 september 2008

    Infrastruktursatsningar!

    "Vi satsar åtta nya miljarder på vägar och järnvägar" - artikel i DN om nya satsningar på infrastruktur. Äntligen!

    Inga kommentarer: