Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 24 augusti 2010

  IT-säkerhet


  Foto: Magnus Wakander

  Idag debatterade jag IT-säkerhet på MSB:s konferens. Det är viktigt att arbeta förebyggande och att alla tar sitt ansvar. IT-säkerheten berör hela samhället – det handlar om allt från myndigheters webbsidor och sjukvård till e-deklarationer och transportsystem.

  Vi måste arbeta med attityder och kunskaper när det gäller IT-säkerhet.
  Man brukar säga att helheten inte är starkare än dess svagaste länk - och den svaga länken är ofta mänskliga beteenden... Därför är det viktigt med kunskap: för barn genom IT-säkerhet i skolan, för poliser så att de kan hantera IT-brott och för alla anställda på myndigheter.

  Det är Alliansen som tar ansvar för IT-säkerheten.
  Det är tack vare tillägget i budgetpropositionen från Alliansregeringen att Sitic kunde utöka sin verksamhet från kontorstider till dygnet runt, alla dagar i veckan. En cyberattack kan ju ske när som helst, inte bara under kontorstider.
  Det är Alliansen som har utökat målet för informationssamhället med krav på robusthet. (Notera att Socialdemokrater hade en reservation på den punkten när vi behandlade frågan i Riksdagen.)
  Det är på uppdrag av Alliansregeringen som MSB har presenterat en strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015. Och det är Alliansregeringen som aviserat en IT-säkerhetsutredning i början på nästa mandatperiod.

  Under de senaste 4 åren har vi gjort mycket för att stärka vår informationssäkerhet, men mer behöver göras. Låt oss fortsätta det arbetet och välj rätt den 19 september!

  Kom gärna med förslag på hur IT-säkerheten kan förbättras, och läs gärna mer på MSB:s webbsida: http://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/Ny-strategi-for-samhallets-informationssakerhet-/

  Inga kommentarer: