Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 30 augusti 2010

  Eliza presenterar sig i Österåkersmoderaten i Kanalen

  Hela resan måste fungera!

  Jag är riksdagsledamot för Stockholms län och sitter i trafikutskottet. Jag bor i Österåker, där jag också sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag är född i Warszawa, Polen, är inte en ”infödd” politiker utan blev politiskt aktiv när jag kom till Sverige 2002.

  I riksdagen arbetar jag med infrastruktur- och trafikfrågor. Utan fungerande kommunikationerna stannar samhället. Det är viktigt att hela transportsystemet fungerar och att olika transportslag kompletterar varandra. Goda kommunikationer möjliggör ekonomisk tillväxt, företagande, jobb och får människors vardag att fungera. Transportpolitiken påverkar alla!

  Jag prioriterar frågor som gäller infrastruktur i Stockholmsregionen. Vi har redan nu kapacitetsproblem och behöver arbeta för ett välfungerande transportsystem. Regeringens beslut att satsa 28 miljarder kronor på Förbifart Stockholm är avgörande för att avlasta trafiken i regionen. Dessutom innebär regeringens beslut också satsningar på Citybanan, Mälarbanan och Norra Länken.

  Jag vill även verka för bättre infrastruktur i Österåker så att människor smidigt kan resa både inom kommunen och pendla till Stockholm. De dagliga köerna på 276:an via Åkersberga måste lösas. Vi behöver infrastruktur som stödjer alla skolor och bostadsområden, samt cykelvägar och bättre kollektivtrafik. Det bör vara enklare att byta mellan olika kollektivtrafikmedel eller mellan kollektivtrafik och bil genom fler infartsparkeringar. Hela resan ska fungera bra.

  Jag har studerat ekonomi och datavetenskap och innan jag blev invald i Riksdagen hade jag ett eget företag. Jag har upplevt hur mycket byråkrati det finns för företagare och hur mycket pengar som går till skatt. Jag brinner för företagsfrågor. Det måste bli enklare att driva företag - lättare att anställa, skatter och avgifter måste sänkas, så att man som företagare ser att allt hårt jobb ger något och inte bara fyller på statens kassa.

  Som moderat är jag självklart engagerad i att lösa samhällets problem, såsom arbetslösheten bland unga. Men vi måste se att varje människa är unik, med sina erfarenheter, behov och drömmar. Jag vill att politikerna och staten bestämmer mindre, och istället utöka valfriheten för individen att bestämma mer inom skola, sjukvård, jobb samt produkter och tjänster. Det behövs mer öppenhet, sunt förnuft och mindre detaljreglering - inte minst för företagare och för att ge människor mer frihet. Men också låga skatter, så människor får större möjlighet att bestämma mer över sina egna liv och pengar. Jag tror på människan. Jag tror på friheten. Jag tror på framtiden.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot, Trafikutskottet
  Ledamot i Österåkers Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

  Besök gärna min webbsida: www.eliza.se

  Inga kommentarer: