Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 27 januari 2011

  Fel väg att staten tar bredbandsansvaret - Eliza ger svar på tal i Dagens Samhälle

  (Foto: sxc.hu)

  Fel väg att staten tar bredbandsansvaret - Eliza bemöter kritik från Crister Mattsson, Sweden Broadband Alliance, i Dagens Samhälle nr 2


  Till de politiska målen för informationssamhället hör ambition att bredbandsinfrastruktur ska tillhandahållas av marknaden. Men i vissa fall eller geografiska områden kan staten gå in. Till viss del verkar Christer Mattsson snarare föredra det senare, men det vore fel väg att gå. Det är i första hand marknaden som genom goda konkurrensvillkor ska stå för bredbandsutbyggnaden i Sverige.
  Dessutom föreligger något av en missuppfattning i det hela: det finns ingen samhällsomfattande tjänst med 100 Mbit/s (100 miljoner tecken per sekund) bredband. Det är i stället bredbandsstrategins ambitionsnivå för 90 procent av hushåll och företag till 2020. Tilläggas ska att en diskussion pågår om att höja miniminivån för internetuppkoppling som ingår i så kallade samhällsomfattande tjänster.
  Det är positivt att kommuner engagerar sig i frågor som rör bredbandsutbyggnad. Men en kommuns utbyggnad av stadsnät måste ta hänsyn till privata aktörer och inte konkurrera ut dem. Det som behövs är en bredbandsutbyggnad med schysta villkor för alla aktörer. Goda exempel bör kunna spridas kommuner emellan. Sveriges Kommuner och Landsting skulle kunna bidra mer till det och till att främja samarbete mellan kommuner.
  Vi ska i inte ha en monopolsituation på telemarknaden – där instämmer jag med Crister Mattsson. Dessvärre har oppositionen i dagarna uttalat ett motstånd mot försäljning av statliga bolag. Därmed ger den sitt stöd till att monopolet behålls inom telekomsektorn. Det vore en olycklig utveckling. Bredband krävs för utveckling av informationssamhället, och för att alla ska kunna använda sig av digitala tjänster.
  Goda villkor för utbyggnad av bredband i hela landet för marknadens aktörer, samt att staten kan gå in på platser där så inte sker, är grundläggande – ihop med en bättre samordning kommuner emellan.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)

  Inga kommentarer: