Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 23 juni 2011

  Åtgärder för att öka småföretagens IT-användning

  (Foto: sxc.hu)

  I Sverige är IT-användningen hög, men mindre företag ligger efter när det gäller att använda mer avancerade it-tillämpningar. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att öka just småföretagens IT-användning. Det skapar tillväxt och stärker landets konkurrenskraft när fler företag kan ta del av och utveckla digitala lösningar.
  http://www.regeringen.se/sb/d/14953/a/171413  Inga kommentarer: