Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 3 september 2010

  Studiebesök på bilbesiktningsstationer


  Studiebesök på Carspect i Tyresö, som är den första (och hittills enda) nya bilbesiktningsstation som har öppnat efter riksdagens beslut att konkurrensutsätta bilprovningen i Sverige. På carspect träffade vi regionchef för Stockholmsregionen Anders Landström som berättade om verksamheten och visade oss runt. Fräscht och snyggt – de satsar mycket på service och kundbemötande, utökade öppettider och menar att bilbesiktningen ska ses som en service snarare än en bilverkstad. Carspect har planer att etablera sig över hela landet, och erfarenhet från grannlandet Finland visar att avregleringen där ledde till att antal besiktningsstationer tredubblades. Ökad tillgänglighet och bättre service är just målen med vår avreglering.


  På Bilprovningen i Solna samtalade vi med VD Magnus Ehrenstråhle om framtiden. Intressant att höra att Bilprovningen redan sen tidigare har kvällsöppet och drop-in, och att de satsar på information på olika språk. Omstruktureringarna i organisationen har fungerat bra och både personal och kunder är nöjda, enligt Bilprovningens VD, dock finns frågettecken kring rekryteringen av ny personal. Dessutom kul att höra att VD:n bloggar internt och att de satsar på nya så kallade besiktningsnära tjänster.

  I allt visar besöken på att nya tjänster och bättre service och öppettider för kunderna är i fokus – precis det som är syftet med avregleringen. Köerna minskar och kunderna kan i större utsträckning besiktiga bilen när det passar dem, och inte när det passar staten.

  Inga kommentarer: