Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 9 september 2010

  Eliza skriver i Computer Sweden om en nationell IT-strategi

  It-strategi behövs

  Politikens roll måste vara att skapa goda förutsättningar för en övergripande IT-användning i samhället och i det offentliga Sverige. Vi behöver en nationell IT-strategi och även sektorspecifika strategier, men detaljstyrning bör undvikas. IT:s potential att t ex förbättra pedagogiken i grundskolan eller bättre samordna äldres medicinering bör uppmuntras och tydliggöras för myndigheter, kommuner och landsting. Det grundläggande är att det finns goda förutsättningar för företag att utveckla nya innovativa produkter som t ex höjer kvaliteten i vården, vilket i sin tur både skapar jobb och förbättrar Sveriges konkurrenskraft.

  IT måste bli en självklar del i myndigheters arbete och en drivkraft i det offentliga Sverige för att säkra framtidens välfärd, jobb och konkurrenskraft. För att allt detta ska ske behöver flera politiker bli engagerade i IT-politiska frågor på olika områden, från IT i skolan, vården och offentlig förvaltning till grön IT och IT-säkerhet. Hjälp oss bli bättre, kontakta oss, berätta era synpunkter och idéer. Hjälp oss skapa politik för IT som underlättar vardagen för människor och företag.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot, ansvarig för IT-frågor i trafikutskottet

  Inga kommentarer: