Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 10 maj 2011

  Betänkande om ändrade regler för elektroniska kommunikationer

  (Foto: sxc.hu)

  Utskottet anser att de föreslagna lagändringarna sammantaget bidrar till att främja en mer ändamålsenlig reglering av elektroniska kommunikationer, till gagn för såväl marknadsaktörer som slutanvändare, Läs Betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GY01TU20

  Inga kommentarer: