Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 25 maj 2011

  Eliza skriver i Mitt-i-tidningarna: Inför RIT-tjänster

  (Foto: sxc.hu)

  Den svenska internetekonomin motsvarar 6,6 procent av BNP, är enligt rapporter nu större än både byggsektorn och jordbruket, och spås en ljus framtid med kontinuerlig ökning av BNP-andelen. Post och Telestyrelsen (PTS) rapporterade nyligen att bredbandsutbyggnaden går väldigt snabbt och att antalet hushåll utan bredbandstillgång är väldigt få.
  Men vi kan inte nöja oss med detta utan måste ständigt tänka nytt och förbättra villkoren för människor, företagandet och utveckling av ny teknik. Även om man har tillgång till bredband i världsklass eller om Sverige har framgångsrika IT-företag så hjälper det inte om man inte känner sig säker på hur man använder en dator, hur man installerar nya program eller hur man surfar i mobilen. Alla är inte datorexperter och en hel del av oss kan behöva hjälp i en allt mer digital vardag.
  Jag har därför lämnat in en motion till riksdagen om att införa RITavdrag (skatteavdrag för IT-tjänster i hemmen). Genom RIT-avdrag kan fler, inte minst äldre, människor med funktionshinder och människor som känner sig tekniskt osäkra, ta del av digitala tjänster. Det är dessutom högst sannolikt att införande av RIT-avdrag skulle skapa både nya arbetstillfällen och nya företag.
  Om vi vill att den svenska internetekonomin ska växa måste fler också kunna bidra till dess tillväxt – IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor.

  Eliza Roszkowska Öberg (M),
  riksdagsledamot, ansvarig för IT-frågor i trafikutskottet

  Inga kommentarer: