Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 12 maj 2011

  Post- och telestyrelsen ska utreda de affärsmässiga förutsättningarna för kanalisation för bredband

  (Foto:sxc.hu)


  God tillgång till elektroniska kommunikationer är en förutsättning för att fler ska kunna ta del av det digitala samhället och för att IT ska kunna bidra till nya företag, innovativa tjänster och till att stärka konkurrenskraften.
  Studien som PTS ska genomföra ska ge en överblick av de affärsmässiga förutsättningarna för upphandling, förmedling och försäljning av kanalisation nationellt, fungera som beslutsunderlag för privata och offentliga aktörer och bl a innefatta en bedömning av vilken efterfrågan på kanalisation för optofiber som finns i Sverige.

  Inga kommentarer: