Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    tisdag 3 maj 2011

    Bredband - lika viktigt som vägar, järnvägar och elnät    Självklart ska bredband anses som lika viktigt för en fungerande kommunikation som vägar, järnvägar och elnät. Men vi har en bit kvar att gå, det är fortfarande brister vad gäller Internetuppkoppling när man befinner sig på resande fot t ex på tåget vare sig det gäller mobil bredbandsuppkoppling eller den uppkoppling som tågföretagen erbjuder. Arbetet med bredbandsutbyggnad måste fortsätta och det är positivt att betydelsen av elektroniska kommunikationer för människor, företag och tillväxten uppmärksammas och blir en självklar del av den Digitala agendan för Sverige som regeringen arbetar med.

    Inga kommentarer: