Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 9 januari 2008

    Transportforum    Många från trafikutskottet, inklusive undertecknad, deltar idag och imorgon i Transportforum i Linköping. Transportforum är en konferens organiserad av VTI.

    Inga kommentarer: