Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 17 februari 2011

  Eliza R Öberg och Fredrik Reinfeldt om IT och demokratisträvanden


  Idag ställde jag följande fråga till statsministern under Riksdagens frågestund:

  "Nätets frihet bereder vägen för människors frihet, sade Carl Bildt i går när han presenterade den utrikespolitiska deklarationen.
  Under några veckor kunde vi följa kampen för frihet och demokrati i Egypten via tv- och datorskärmar. Sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube gjorde det möjligt för oss, för medier och för folket i Egypten att följa händelserna, och de har även spelat en viktig roll i planeringen av demonstrationer. I ett försök att förhindra detta spärrades stora delar av Egyptens Internet.
  Tillgången till information och möjligheten att kommunicera elektroniskt har fått en större roll för demokratin nu när kampen mot förtryck har flyttat ut på nätet.
  Vad kan Sverige göra för att IT kan användas i strävan efter att stärka frihet och demokrati i utvecklingsländerna? Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att främja yttrandefrihet och ett öppet och fritt Internet?"

  ... och fick följande svar:

  "Låt oss konstatera att vi ser en öppning i egentligen hela arabvärlden och i många länder med diktatur och förtryck som kommer via sociala medier och via Internets påverkan. Vi ser också att diktaturer inte bara vill ha ordning på vad tidningar skriver utan också väldigt ofta använder tekniken att försöka stänga ned och styra Internetanvändningen. Därför är detta en mycket viktig faktor för att öppna vår värld och inte minst för att en ung generation ska kunna framföra sina rättmätiga krav på förändring.
  Som nämndes togs det upp i utrikesdeklarationen. Jag såg också att Gunilla Carlsson har presenterat att vi genom våra utvecklingsinsatser också jobbar särskilt inriktat mot att ge resurser för att möjliggöra användning av Internet som en del i demokratibygget. Det är modernt, riktigt och rätt och ett sätt att möta det som Eliza Roszkowska Öberg frågar efter. Det är hoppingivande att ett fritt Internet och social medier ger den här möjligheten att bända upp diktaturer världen över."

  Jag är glad att statsministern också tycker att det är viktigt för demokratin med ett öppet och fritt Internet.

  Kammarens protokoll
  Webb-tv

  Inga kommentarer: