Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 14 februari 2011

  Enklare redovisning och mindre krångel - Eliza skriver i Fria Företagare

  Enklare redovisning och mindre krångel

  Det ska vara enkelt, lönsamt och roligt att starta och driva företag i Sverige. Företagare ska ägna sin tid och sina resurser åt att utveckla verksamheten, inte åt att förstå krångliga regler eller onödigt administrativt arbete - annars riskerar människor med goda idéer och drivkraft att tappa motivationen för att starta och utveckla sina företagsidéer.
  Alliansregeringen sjösatte därför ett omfattande regelförenklingsarbete under den förra mandatperioden. Detta arbete fortsätter självfallet under denna mandatperiod. Det ska märkas i en företagares vardag att regelkrånglet minskar.
  Vid årsskiftet infördes därför enklare regler för redovisning. Antalet regler om vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen/årsbokslutet blir färre och enklare. Detta genom att bl a möjligheterna till kontantredovisning och att vänta med att göra den löpande bokföringen ökar. Det blir möjligt att föra över räkenskapsinformation från ett material till ett annat och arkiveringstiden minskar från tio till sju år. Dessutom utökas möjligheten att använda sig av ett annat räkenskapsår än ett kalenderår, s k brutet räkenskapsår.
  Sammantaget beräknas de nya och enklare reglerna leda till att svenska företags administrativa kostnader sänks med runt 860 miljoner kronor om året. Regler och förfaranden ska vara anpassade för företagens bästa. Med en förbättrad och förenklad vardag för Sveriges företagare skapas fler jobb och växande företag.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  Inga kommentarer: