Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 16 mars 2011

  Barn och trafiksäkerhet

  Igår debatterade jag i kammaren trafiksäkerhet med fokus på barn.
  Jag påpekade att de flesta barn dör eller skadas i föräldrarnas bil. Därför måste vi arbeta för att minska antalet bilolyckor. För att minska risken för allvarliga olyckor tycker vi i Alliansen att det är viktigt att fortsätta med en åtgärd som får mycket tydliga resultat, nämligen utbyggnaden av mötesseparerade vägar.

  67 procent av alla trafikdödade barn är 15–17 år och många av de är mopedister. Däför införde vi krav på utbildning och en ny körkortskategori för förare av mopeder klass I (de som kan köras lite fortare än klass II).

  Infrastrukturen bör planeras och utformas så att alla trafikantgruppers säkerhetsbehov tas upp. Detta innefattar även barns säkerhet och deras möjlighet att ta sig fram på egen hand i trafiken.

  Jag lyfte fram föräldrarnas roll som är mycket viktig. Det är föräldrarna som kan se till att deras barn använder cykelhjälm. Genom att använda rätt skyddsutrustning på ett korrekt sätt i bilen kan vi minska antalet barn som bilpassagerare som dödas.

  Till sist, men absolut inte minst, bör vi titta på oss själva och hur vi beter oss i trafiken. Barn gör inte som man säger utan som man gör!


  Du kan läsa hela anföranden i Riksdagens protokoll:
  Anförande 1
  Anförande 2

  Inga kommentarer: