Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 31 mars 2011

  Motion om smarta elnät hörsammad

  (Foto: sxc.hu)

  Sverige har en stark potential att utveckla smarta elnät som inte bara skulle leda till att öka energieffektiviteten utan också till utveckling av nya lösningar som sedan kan exporteras till andra länder, skrev Eliza i sin motion till riksdagen: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02N309


  Nu meddelar Näringsdepartementet att Sverige ska delta i program för smarta elnät: http://www.regeringen.se/sb/d/14479/a/165290

  Inga kommentarer: