Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 3 mars 2011

  Motion om samhällets informationssäkerhet hörsammad

  (Foto: sxc.hu)

  Elizas motion om en bred kartläggning av samhällets informationssäkerhet har hörsammats. Näringsdepartementet rapporterar bl a att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram förslag på en nationell plan som klargör hur allvarliga IT-incidenter ska hanteras samt hur tekniska kompetensnätverk av experter som kan stödja samhället vid allvarliga IT-incidenter kan skapas.

  Inga kommentarer: