Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 17 mars 2011

  Idag kommer IT-propositionen ” Bättre regler för elektroniska kommunikationer”

  (Foto: sxc.hu)

  IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor och företag samt bidra till en stärkt svensk konkurrenskraft. Vi vill ha ett fritt och öppet Internet, skydda dig som konsument och främja goda förutsättningar för en bättre konkurrens. Den nya IT-propositionen som kommer idag innebär bl a att: rättsäkerheten för Internetanvändare och skyddet mot avstängning från Internet stärks för att värna människors yttrande- och informationsfrihet; längden på konsumentavtal, förenklingar vid byte av operatör och förbättringar för personer med funktionsnedsättning; mer liberala regler för fördelning av radiofrekvenser, tidsgränser för konkurrensfrämjande regleringsbeslut och nya verktyg för en förbättrad konkurrens så som en generell möjlighet att tvinga dominerande företag att separera sin försäljning till slutkunder från sin grossistverksamhet (funktionell separation).

  Inga kommentarer: