Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 23 mars 2011

  Eliza på Teknikdebatt: "Fortsätt utveckla svenska internetekonomin"  Den svenska internetekonomin växer så det knakar och motsvarar 6,6 % av BNP samt är enligt rapporter större än både byggsektorn och jordbruket. Men mycket arbete återstår som t ex att avskaffa e-handelshinder inom EU, integrera IT i skolans arbete, underlätta för internetföretagande. IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor. Men alla är inte datorexperter och en hel del av oss kan behöva hjälp i en allt mer digital vardag. Om vi vill att den svenska internetekonomin ska växa måste fler också kunna bidra till dess tillväxt – människor, företag och det offentliga.

  Läs hela debattartiklen här: http://teknikdebatt.se/debatt/fortsatt-utveckla-svensk-internetekonomin

  Inga kommentarer: