Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 7 mars 2011

  Planera trafiken utifrån från människors vardag - Eliza skriver i Mitt i Södra Roslagen

  (Foto:sxc.hu)

  För att få vardagspusslet att gå ihop krävs att pendlingen till och
  från jobb eller studier samt transport till dagis, fritidsaktiviteter och storhandling fungerar väl. Också företagen är beroende av snabba och tillförlitliga transporter för att varor och tjänster ska komma fram i rätt tid.
  Regeringen har därför fattat beslut om att Trafikanalys ska ta
  fram underlag om arbetspendlingen i Stockholm och övriga storstadsregioner med en radie om 15 mil med olika trafikslag. Därefter kommer åtgärder att införas för att förbättra för pendlarna.
  För att Österåker ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att fler företag ska kunna etableras och växa här är goda kommunikationer grundläggande. Medan det i city ofta finns fler olika transportsätt är så inte fallet utanför stadskärnan och därför är det viktigt att titta just
  på hur pendlingsmöjligheterna ser ut och kan förbättras här. En viktig aspekt är att detta gäller alla trafikslag, och inte enbart kollektivtrafiken som de rödgröna blint pekar på. Många gånger går ju dessutom kollektivtrafiken på just vägarna i form av bussar.
  Det handlar inte om att tvinga folk att åka kollektivt, utan om att hitta bra lösningar som fungerar i praktiken i människornas vardag. Detta innebär ofta en kombination av flera transportmedel – man kan ta bil eller buss till Roslagsbanan och sedan tunnelbanan för att ta sig direkt till jobbet.
  Pendling och kollektivtrafik ska präglas av tillgänglighet, kvalitet och flexibilitet. För att detta ska vara möjligt måste vi inse att transportslag kan komplettera varandra och inte bara konkurrera med varandra. Politiken måste utgå ifrån människors vardag och inte bara
  sitta fast i ideologiska övertygelser.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  ledamot i kommunstyrelsen i Österåker

  Inga kommentarer: