Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 10 mars 2011

  Några av Elizas motioner behandlade i riksdagen

  (Foto: sxc.hu)

  Motionerna om en bättre e-förvaltning, offentlig upphandling och IPv6 i offentlig sektor har behandlats i riksdagen, inte minst är den sistnämnda intressant och har goda besked:

  "Beträffande motionen om övergång till ny version av Internetprotokoll (som används för överföring av information över Internet) kan utskottet konstatera att regeringen nyligen tagit initiativ på detta område. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att beskriva hur IPv6 kan införas på myndigheter och andra offentliga organisationer med avseende på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi. Tidigare har E-delegationen under hösten 2010 tagit fram en övergripande vägledning för myndigheternas införande av IPv6."

  Inga kommentarer: