Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    onsdag 2 mars 2011

    En verklig digital agenda för Sverige    Eliza skriver på teknikdebatt om en verklig digital agenda för Sverige: Den digitala agendan får inte bli ett fint dokument som presenteras och arkiveras, utan verkligen en gemensam vision för hela IT-Sverige, vår gemensamma väg framåt till ökad tillväxt, bättre välfärd och fler jobb.

    Inga kommentarer: