Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 30 november 2010

  Eliza presenterar rapport: E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

  Eliza presenterar idag sin rapport "E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft"i samband med sitt deltagande i paneldiskussion vid Kommerskollegium i Stockholm som anordnar en konferens om "E-handel - potential, problem och lösningar". Läs mer om konferensen här: http://www.kommers.se/templates/Standard____6115.aspx

  Hur skapar vi en verklig gemensam digital marknad i Europa som stärker konkurrenskraften, stimulerar till innovation och ger europeiska företag bättre tillväxtmöjligheter? Det räcker inte med att EU-kommissionen arbetar fram en digital agenda för Europa, alla aktörer måste ta sitt ansvar och satsa på att skapa en digital inre marknad.
  I Elizas rapport föreslås bl a harmoniserade regler för digitala tjänster, stimulera till mer Internetföretagande, mobil datatrafik till rimligt pris inom EU och moderna skatte- och tullregler för att inte hindra teknikutvecklingen.

  Elizas rapport finns för nedladdning här
  http://www.moderat.se/web/Nyheter_2905.aspx

  Inga kommentarer: