Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 1 december 2010

  Sverige har förutsättningar att vara världens bästa e-handelsland  Eliza talade på Kommerskollegiums e-handelskonferens

  Och tog bl a upp att inom EU behöver vi harmonisera reglerna för digitala tjänster så att företag inte ska behöva anpassa sin affärsplan 27 gånger utifrån 27 olika regelverk, ett bra företagsklimat har alltid varit en viktig del av moderat politik, att det behövs gränsöverskridande e-förvaltning och det måste kännas säkert att beställa och betala på Internet.

  Det finns mycket kvar att göra, men det finns även mycket att vinna på en digital inre marknad - det skulle stärka konkurrensen, främja teknisk utveckling och ge europeiska företag bättre möjligheter att växa och skapa jobb. Vi måste se den potentialen! Med världens bästa bredbandstäckning och högsta ambitioner när det gäller allt, har Sverige förutsättningar att vara världens bästa e-handelsland.

  Inga kommentarer: