Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 9 december 2010

  Flexibla turordningsregler för småföretag - Eliza skriver i Fria Företagare (igen!)


  (Foto: sxc.hu)

  Bättre turordningsregler för småföretag

  Sverige behöver både fler och växande företag. Det stärker konkurrenskraften och leder till nya jobb och exportmöjligheter. En nyckelfråga i detta sammanhang är regler och kostnader för att anställa. Alliansregeringen har redan förenklat regelverken och halverat anställningsavgifterna för unga. Men mer behöver göras.
  Sedan ett par år tillbaka kan mindre företag undanta två personer i turordningsreglerna. Dessvärre har detta kritiserats, speciellt från fackligt håll. Rätten till undantag i turordningsreglerna ökar möjligheten att både nyanställa och behålla människor med kompetens som utvecklar företaget. Detta gynnar både småföretagen och konkurrenskraften. Denna utveckling måste fortsätta och nästa steg är att göra ytterligare undantag i turordningsreglerna för småföretag.
  Vi har därför lämnat in en motion till riksdagen om att just ändra i turordningsreglerna för företag med färre än tio anställda. Vårt förslag skulle stimulera mindre företag att växa och ge dem möjlighet att anställa mer personal utan risk eller rädsla för att en framtida neddragning av verksamheten ska äventyra företagets fortlevnad. Det är orimligt att företag känner sig tveksamma inför att nyanställa p g a förlegade turordningsregler. Mindre företags konkurrenskraft ökar när stela regler inte längre sätter käppar i hjulen för utveckling av verksamheten och nyanställningar. Turordningsreglerna för småföretag bör förändras.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot Stockholms län

  Margareta Cederfelt (M)
  Riksdagsledamot Stockholm

  Inga kommentarer: