Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 2 december 2010

    Var med och skapa framtidens e-förvaltning!

    Eliza skriver i Dagens Samhälle om framtidens e-förvaltning: IPv6 i offentlig sektor och bättre e-samverkan mellan kommuner, landsting och myndigheter.


    Inga kommentarer: