Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 21 december 2010

  Nytt år, nya idéer - Eliza skriver i Åkersberga-Kanalen

  Sverige går starkt in i det nya året. Vi har EU:s lägsta budgetunderskott, högsta ekonomiska tillväxt och en rekordsnabb ökning av antalet personer i arbete. Det nya välståndet skapas av alla som arbetar – från entreprenörer och forskare till sjuksköterskor och lärare.

  Regeringen har hållit hårt i de offentliga finanserna. Eftersom arbete har prioriterats före bidrag har skatten på arbete kunnat sänkas. Samtidigt har vård och skola aldrig haft så mycket pengar som nu. Efter den djupa krisen visar kommunerna överskott.

  Det är mot den bakgrunden som också Österåker fortsätter att reformera. Kommunalskatten sänks, så alla får behålla mer av sina egna pengar. Samtidigt läggs större resurser på äldreomsorgen och förskole- och skolpengen höjs.

  Förra mandatperioden innehöll många förändringar. Några landar först nu, som de omfattande förbättringarna i skolan. Men nu är det ny mandatperiod, och dags att tänka nytt. Mycket står redan på dagordningen, men vi vill också vara öppna för nya idéer.

  Vilket samhälle vill vi se på längre sikt? Hur underlättar vi företagande och arbete ytterligare? Vad bör göras för att stärka viktiga tjänster som sjukvården?

  Sverige och Österåker är bra, men ska bli bättre. Hur det ska ske vill vi föra dialog om och ser fram emot att ta emot intressanta inspel framöver!

  Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (M)
  Johnny Munkhammar, riksdagsledamot (M)

  Inga kommentarer: