Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 14 december 2010

  Utvärdering av bredbandssatsningar


  (Foto: sxc.hu)

  I dagarna beslutade regeringen att utvärdera genomförda bredbandsinsatser för att se hur det slagit ut för ökad användning av bredband. Detta då det i dagsläget inte finns någon kännedom om insatsernas omfång, effekter och kostnader.
  Den första studien ska peka på nyttan med tillgång och användning av bredband, samt hur detta faller ut kostnadsmässigt. Den andra studien ska titta på hur initiativ med offentligt stöd har fallit ut vad gäller ökade möjligheter för användningen av bredband.

  Detta är inte minst viktigt när det på många håll förutsätts att alla har tillgång till dator och internet. Det är avgörande för att dels öka den digitala delaktigheten som sådan och dels öka förståelsen för hur vi ska kunna arbeta effektivare med digital delaktighet och nå ut till människor som knappt använder IT. Alla som vill ska kunna använda sig av digitala tjänster, men det handlar mycket om att nå ut, att våga och att vilja.

  Inga kommentarer: