Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 14 december 2010

  "Yrkesförare som goda förebilder" - Eliza skriver i tidningen Åkeri & Transport


  (Foto: sxc.hu)
  Yrkesförare som goda förebilder för trafiksäkerheten

  Välutbyggda kommunikationer underlättar vardagen för människor och företag, och skapar goda villkor för våra transportföretag. Men goda kommunikationer innebär också säkra kommunikationer. Investeringarna i drift och underhåll av det svenska vägnätet var länge eftersatt. För perioden 2010-2021 satsar alliansregeringen 497 miljarder kronor på infrastrukturen – det är en historiskt stor satsning som handlar om allt från investeringar i vägar och järnvägar till satsningar på kollektivtrafik och att minska transportsektorns miljöpåverkan. Bra vägar minskar olyckor och skador i trafiken.

  Men trafiksäkerheten är inte bara beroende av att vägarna som sådana håller hög kvalitet, alla som kör på våra vägar måste bidra till en hög trafiksäkerhet. I detta sammanhang är det inte minst viktigt att yrkesförare är goda förebilder för oss övriga. Trafikverket har nyligen rapporterat om att svenska yrkesförare kör för fort – det gäller lastbilar, taxi och bussar. Det handlar i många fall om tidsnöd, men trafiksäkerheten måste alltid vara prioriterad. När hastighetsgränserna hålls minskar dessutom vår klimatpåverkan genom att mindre bränsle går åt – det är alltså också ekonomiskt sunt att inte köra för fort. Även bilbältesanvändning i taxi och lastbilar måste ses som en självklarhet. Trafiksäkerhetsreglerna ska gälla lika för alla – oavsett om det handlar om en familj på söndagsutflykt, en taxiresa för att hinna med flyget eller utländska lastbilar på svenska vägar.

  Transportbranschen är mycket viktig för svensk konkurrenskraft, arbetstillfällen och export. Från samhällets sida kan vi bidra med goda villkor för företagande och investeringar i underhåll och nya vägar. När det gäller trafiksäkerheten måste dels yrkesförarna själva ta sitt ansvar genom att uppträda som förebilder och dels måste branschen ta upp frågan med oss beslutsfattare – hur kan vi underlätta för transportbranschen att sätta trafiksäkerheten i centrum samtidigt som dess konkurrenskraft kan utvecklas?

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  Inga kommentarer: