Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 7 december 2010

  Innovationsupphandling positivt för småföretag - Eliza skriver i Fria Företagare  Svenska företag behöver goda förutsättningar för att skapa nya produkter och ta tillvara på nya idéer. I en hårdnande global konkurrens är detta avgörande. Dessutom kan nya lösningar skapa både jobb och tillväxt i Sverige samtidigt som framtida samhällsproblem kommer att generera efterfrågan på nya processer, varor och tjänster. Detta gäller inte minst klimatförändringarna, energiförsörjning, infrastruktur och en åldrande befolkning som kommer att kräva både fler och mer avancerade vårdlösningar. Ett mer utvecklat samarbete mellan näringslivet och det offentliga kan gynna båda sidor.
  I Sverige uppgår offentlig upphandling till runt 500 miljarder per år och omfattar många skilda områden. Trots detta upplevs offentlig upphandling som krångligt och tidskrävande av många små och medelstora företag. Utveckling av nya produkter och svenska företags växtkraft hindras därmed, och i längden också Sveriges konkurrenskraft. Inom det offentliga finns potential att söka nya lösningar på nya samhällsproblem vilket samtidigt kan bidra till att svenska företag utvecklar nya innovativa produkter. Det är en win-win situation som måste tas tillvara.
  Innovationsupphandlingsutredningens nya lagförslag är därför ett steg i rätt riktning då de innebär att det offentliga kan fokusera på behovet av en tjänst eller vara, istället för att slentrianmässigt leta efter redan befintliga produkter på marknaden. På detta sätt skapas en efterfrågan på utveckling av innovativa produkter och det stimulerar till nytänkande. Inte minst är lagförslaget om s k förkommersiell upphandling en viktig faktor för många små- och medelstora företag då riskerna minskas genom att det farliga gapet mellan utveckling av nya produkter och kommersialisering överbryggas. Med tryggheten att det offentliga visar att det finns behov och en marknad för en viss produkt kan också investeringar från näringslivet genereras. Det främjar företagens möjligheter att testa, utveckla och kommersialisera nya lösningar.
  Genom innovationsupphandling kan nya innovativa lösningar som inte finns idag skapas av svenska företag. Nya produkter kommer fram, företagen kan utvecklas, nya jobb skapas och Sveriges konkurrenskraft stärks. Steget från idé till produkt och kommersialisering blir kortare och mindre riskfyllt. Alliansregeringen är garanten för ett företags- och innovationsvänligt Sverige med framtidstro och öppenhet för nya idéer och lösningar.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot Stockholms län

  Inga kommentarer: