Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 22 december 2010

  Eliza skriver om energipolitik på Teknikdebatt


  (Foto: sxc.hu)

  Det är orimligt att skyhöga elräkningar tynger ned hushållens ekonomi och hämmar industrin och vår konkurrenskraft. En stabil energipolitik bygger på att ju fler alternativ man har, desto bättre. Alla energislag behövs – kärnkraft, vattenkraft och förnyelsebara. Med långsiktiga och stabila regler minskar osäkerheten och påskyndar viktiga och högst nödvändiga investeringar från energibolagens sida. En blocköverskridande överenskommelse om Sveriges energipolitik skulle därför vara välkommen.

  http://teknikdebatt.se/debatt/elrakningen-kunde-ha-varit-betydligt-hogre

  Inga kommentarer: