Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 29 november 2010

  Eliza skriver i Åkersberga-Kanalen

  Ett ännu attraktivare Österåker

  Under den förra mandatperioden sänktes kommunalskatten med 30 öre och det är glädjande att kommunens goda finanser och ökade skatteintäkter nu medger ytterligare sänkningar. Alliansen i Österåker har beslutat om sänkt kommunalskatt 2011 med 33 öre och som då hamnar på 18,90 kronor. Det innebär ca 2500 kronor mer per år i plånboken för en medelinkomstfamilj och gynnar också pensionärerna som inte omfattas av regeringens jobbskatteavdrag.
  Resultatet för 2010 visar dessutom på ett överskott som bl a är en följd av att vi under förra mandatperioden betalat av kommunens skulder och sluppit betala räntor. Vi sänker skatten men säkrar samtidigt god kvalitet i välfärden – förskolepengen höjs, vi satsar extra medel på äldreomsorgen, höjer skolpengen och gör ytterligare satsningar på kultur- och fritidsområdet.
  En lägre kommunalskatt är ett bevis på en välskött ekonomi. Det ökar Österåkers attraktivitet som en bostadsort där kommuninvånarna får behålla mer av sin lön och som en plats att starta och driva företag på.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Ledamot Kommunstyrelsen i Österåker

  Inga kommentarer: