Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  måndag 1 november 2010

  Eliza motionerar om en mer effektiv och tillgänglig e-förvaltning

  Eliza motionerar om en mer effektiv och tillgänglig e-förvaltning med fokus på att intensifiera arbetet med e-förvaltning, kompatibla system, standardisering för e-legitimation, IPv6 inom offentlig sektor och stärkt e-demokrati.

  (Foto: sxc.hu)

  - Myndigheter, kommuner och landsting måste bli bättre på att tillhandahålla e-tjänster som är både lättillgängliga och av bra kvalitet. Det förbättrar administrationen för både myndigheter och företag samt ökar möjligheten för människor att påverka politiska beslut.
  - En annan aspekt för att förbättra e-förvaltningen är att kommuner, landsting och myndigheter måste samverka mer, det är orimligt att både ekonomiskt och sett till effektivitet att de använder sig av olika IT-system som är inkompatibla sinsemellan. Detta skadar både myndigheterna såväl som medborgare och företag.
  - När det gäller e-legitimation ska man inte behöva ha flera olika typer för att hantera olika tjänster, vi behöver teknikneutrala och hållbara lösningar. Därför bör en standardisering för e-legitimation utarbetas med minimikrav på säkerhet och funktionalitet samtidigt som det ska finnas plats för olika tekniska lösningar. Dessutom bör det offentliga Sverige gå över till IPv6 snarast vilket skulle förbättra myndigheternas administration, både kostnader och störningar riskerar annars att bli stora.
  - Det bör också bli möjligt med e-val i Sverige. Det skulle förenkla administrationen och kostnaden kring valet men också öka valdeltagandet – och därmed stärka demokratin. Dessutom, genom att införa Wikilegis i riksdagen kan IT och ny teknik öka deltagandet och stärka demokratin.
  - Utgångspunkten måste alltid vara att sätta användaren i centrum. Sammantaget innebär förslagen en effektivare e-förvaltning med bättre tillgänglighet, säkerhet och användbarhet.


  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={B6F66461-1C4D-43D3-8E93-ABFF78935F6A}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={903E4E9A-EAB0-4EE9-A73C-D7DD1C6A3E73}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={BFF32F28-72F3-42E9-93AF-72D817C9F8F5}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={83E1E5FF-981B-4C9C-9325-F64278A59602}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={DD8D4251-418B-46E6-B0DC-CA320706BDE0}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={E51FF24D-9D49-42D8-B372-EB2284336585}

  Inga kommentarer: