Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 16 november 2010

  Eliza ger svar på tal - Goda entreprenörsidéer har ingen åldersgräns


  (Foto: sxc.hu)

  Eliza och riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) skriver svar till en insändare om unga entreprenörer

  Alliansregeringen har under den förra mandatperioden gjort det enklare att starta och driva företag genom bl. a. minskad administrativ regelbörda, sänkta företagsskatter, minskade kostnader att anställa och starkare trygghetssystem för företagare. Vi har därtill infört ROT- och RUT-avdrag som skapat nya företag och gjort svarta jobb vita. Vår ambition för denna mandatperiod är att fortsätta detta arbete – för alla entreprenörer, unga som gamla.
  Sverige har länge präglats av en inställning där eget företagande nedvärderats till förmån för en anställning, och gärna en sådan i nära koppling till fackliga organisationer. Företagandet i Sverige är svagare i jämförelse med andra EU-länder. Fler ska kunna våga starta eget – oavsett ålder. Dock har unga haft sämre möjligheter till detta tidigare, därför införde alliansregeringen starta eget-bidrag även för unga.
  Ett attraktivt entreprenörsklimat är avgörande för sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten i ekonomin. Under denna mandatperiod vill vi gå vidare med att uppmuntra entreprenörskap och att starta eget för alla – unga, äldre, kvinnor, män, storstadsbor och landsbygdbor. Vi vill förbättra skattevillkoren för företagare, satsa på kvinnligt företagande, inrikta exportfrämjande insatser mot små och medelstora företag, fortsätta regelförenklingsarbetet och införa rådgivning och mentorskap för alla företagare.
  Sverige behöver fler företag och fler som vågar satsa på att starta eget, det är vi nog överens med Staffan Gising om. Men, alla företagsidéer och framtida företagare är lika viktiga – oavsett ålder. Unga människor är definitivt kapabla att driva företag, för att nämna ett exempel, Spotify-grundaren Daniel Ek startade sitt första företag innan han gått ut högstadiet, och se hur det gick. Goda företagsidéer har ingen åldersgräns. Att uppmuntra unga till att starta och driva företag är viktigt inte minst då människor som Staffan Gising tydligen inte verkar tro på deras potential. Vi tror på ungdomarna!

  Inga kommentarer: