Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 23 november 2010

  Elizas motion om en mer företagsvänlig offentlig upphandling uppmärksammad


  (Foto: sxc.hu)

  Under den förra mandatperioden infördes nya regler för att förenkla den offentliga upphandlingen, dock tillkom samtidigt 80 nya paragrafer och flera nya kapitel. Många små- och medelstora företag uppfattar offentlig upphandling som både krångligt och tidskrävande vilket gör att de i många fall avstår från att delta. Svenska företags möjligheter att växa och utveckla nya produkter minskar, och det offentliga går miste om nya lösningar som kan förbättra verksamheten. Offentlig upphandling måste bli mer företagsvänligt, därför behövs en översyn av lagstiftningen kring offentlig upphandling så att enklare och färre regler tillämpas.


  http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.348885/krav-pa-djuromsorg-i-motionsfloden

  Inga kommentarer: